DELA

Hundra tusen euro till miljöprojekt

Ålandsbanken donerar 99.000 euro i miljöbonus till fyra olika projekt.
Bland annat ska Ålands producentförbund få 13.000 euro för att starta ett mentorsprogram för ekologiska odlare.
Den största summan från Ålandsbankens miljöbonus, 55.000 euro, går till John Nurminen-stiftelsen för projektet att effektivisera minskningen av fosfor från avloppsreningsverket i Riga. Effektiviseringen beräknas minska utsläppen med ungefär 200 ton årligen, vilket motsvarar en femtedel av hela Finlands fosforbörda på Östersjön.
Ålands producentförbund tilldelas 13.000 euro för ett nytt projekt som ska locka fler att odla ekologiskt på Åland.
– Tanken är att när vi får nya odlare ska en erfaren ekologisk odlare kunna fungera som en mentor. De här pengarna ska användas för att ersätta den tid mentorerna sätter ner på sitt konsultuppdrag, berättar producentförbundets vd Tage Eriksson.

Efterfrågan finns
Ekologiska jordbruksprodukter utgör i dag några procent av marknaden på Åland, men Eriksson hoppas kunna öka andelen.
– I dag märker vi att det finns en efterfrågan bland konsumenterna som är hela tiden ökande och gäller egentligen samtliga livsmedel, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni