DELA

Hundbråk fortsatte på rådjurshippan

På rådjurshippan i Furuborg i Lumparland i vintras begick en man fysiskt våld mot en annan man.
Männen är sedan snart 20 år tillbaka inblandade i en tvist om hundar.
(På bilden de tre mappar med hundbråkshandlingar som samlats under 17 år.)
Den 58-årige mannen dömdes i tingsrätten förra veckan för lindrig misshandel till 20 dagsböter à 17 euro, sammanlagt 340 euro, mot sitt nekande.


Greppat skjortan
Mannen som utsattes för den lindriga misshandeln har berättat att 58-åringen närmat sig honom bakifrån, tagit grepp om hans skjorta vid bröstet och lyft upp honom från stolen och sedan kastat honom tillbaka på stolen. Hans skjorta gick sönder och han fick ont i ena höften.
Mannen ville ha betalt för den sönderslitna skjortan, 50 euro, och 200 euro för sveda och värk.
58-åringen ska dessutom betala bevisningskostnaderna i målet, 239 euro i reseersättning och dagtraktamente åt motparten och 37 euro åt ett vittne. Han ska utöver detta betala 50 euro för den förstörda skjortan och 50 euro för sveda och värk.


Utdraget hundbråk
Männen är sedan 17 år tillbaka parter i ett pågående hundbråk grannar emellan. I november i fjol avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen tvisten.
I juni 2006 beslöt hälsonämnden att hundägarna måste vidta åtgärder för att dämpa hundarnas skällande, i praktiken att hundgården skulle flyttas till andra sidan huset. Båda parter besvärade sig till Ålands förvaltningsdomstol som förkastade besvären.
Båda sidor besvärade sig då till HFD som förkastade alla besvär. Ålands förvaltningsdomstols beslut kvarstår därmed.


Fick 20.000 euro
Också Europadomstolen har tagit ställning i rättegångsprocessen. Enligt domstolen har processen tagit alltför lång tid och hälsonämnden har underlåtit att följa beslut som högre instanser fattat. Staten – i praktiken landskapsregeringen – dömdes att betala 20.000 euro till den man som utsattes för lindrig misshandel på rådjurshippan i februari i år.
I maj i år företog hälsoinspektionen syn hos hundägaren för att kolla om hundgården hade flyttats i enlighet med hälsonämndens och förvaltningsdomstolens beslut. Den ena rastgården var flyttad men inte den andra – enligt inspektionsprotokollet användes inte den andra kojan och inspektören nöjde sig med det beskedet.


Nytt besvär
Grannen besvärade sig mot inspektionsprotokollet till Ålands förvaltningsdomstol och menade att HFD-domen inte har följts. Tvisten fortsätter alltså.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax