DELA

Hundägare kallas till rastgårdsträff

Tre privatpersoner, Aila Thurin, Catarina Gahmberg och Rauli Lehtinen, är på jakt efter hundägare i södra Mariehamn som är intresserade av vara med och förverkliga en rastgård för sina fyrbenta vänner.
Mariehamns stad har lovat bidra med mark vid Lotsgatan men hundägarna måste själva uppbåda både sponsorer och talkoanda till ett staket runt området.
Nu vill man samla alla som är intresserade till en träff på det aktuella området i dag söndag klockan 18.00. Mötesplats är gångstigen från Lotsgatan norrut mot Gnisten
Målet är att få till stånd en rastgård enligt samma modell som den som finns på Nabben i norra Mariehamn. Också den gården står på stadens mark och har byggts upp och ses efter av traktens hundägare. (tt-s)