DELA

HPV-vaccin och fosterscreening i ÅHS-budget

Åländska flickor får HPV-vaccin vid Ålands hälso- och sjukvård nästa år.
Även fosterscreening och TBE-vaccinering tas upp som nya moment i ÅHS budgeten för 2011. Inga uppsägningar görs under nästa år, däremot budgeterar man bland annat för två nya AT-läkare som kan göra sin praktik vid ÅHS. Lemlands rådgivning och Grelsby sjukhus personalmatsal stängs och uppgifterna med att ta blodprov och labbprov förs över till personalen på vårdavdelningar och Godby hälsocentral. Läs mer i måndagens Nya Åland.(ns)