DELA

Hovrättspresident: Handlar om bevisvärdering

Det faktum att Åbo hovrätt förkastat de flesta våldtäkts- och andra sexbrottsdomar som getts i Ålands tingsrätt under de senaste tio åren säger ingenting, hävdar hovrättens president Antero Palaja.
När Nya Åland ringer är han märkbart irriterad över att hovrättens friande beslut diskuteras. Nyheten om att ingen enda av de personer som har dömts för våldtäkt på Åland sedan 2000 har fått sin dom fastställd i hovrätten har nått finskspråkiga medier som Turun Sanomat och har spritts också utanför landets gränser.
Palaja vill korrigera en uppgift: Under 2000-talet har hovrätten tagit emot överklaganden gällande fyra av Ålands tingsrätts sexbrottsdomar – inte fem – och antalet domar som hovrätten förkastat är tre, inte fyra. En dom väntar fortfarande på att prövas.


Bevisvärdering
Det handlar ändå om tre av fyra domar som har förkastats hittills. Varför?
– Att domarna har förkastats säger ingenting. Man kan inte prata om rättspraxis eftersom fallen är så få. Bevisen värderas skilt i varje fall, och om domstolen är övertygad om att bevisen räcker så fälls den skyldige.
Bevisvärdering kan man inte diskutera, enligt honom.
Vad ger de förkastade domarna för signaler utåt?
– Det vet jag inte. Vi ägnar oss enbart åt juridiken.


”Inga problem”
Ser du några problem med att alla sexbrottsdomar hittills har förkastats i hovrätten?
– Nej. Jag ser inga problem med att domarna har förkastats på grund av bevisvärderingen.
Är det svårare att döma i sexrelaterade brottmål än i andra brottmål?
– Nej.
Det finns ju mycket sällan vittnen om det till exempel handlar om ett våldtäktsmål?
– Det är sant. Det man har är de båda parternas berättelser. Men så är det också när det handlar om många andra slags brott.


Kommenterar inte
Vad tycker du om att landskapsåklagaren lät bli att överklaga en i hans tycke alltför mild våldtäktsdom för att inte riskera att den blir upphävd i hovrätten?
– Det tänker jag inte kommentera.
Till Turun Sanomat säger Antero Palaja att de domar som kommer för prövning från just Ålands tingsrätt inte är sämre motiverade än från andra tingsrätter i regionen. Han förnekar också att hovrätten skulle ha högre tröskel för sexualbrottsdomar än för andra domar.


För inte statistik
Åbo hovrätt för ingen regelrätt statistik över hur många domar som förkastas eller ändras inom olika kategorier.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax