DELA

Hovrättsdom följs upp av landskapsregeringen

Hovrättsdomen mot den polis som för drygt två år sedan gjorde sig skyldig till jaktbrott får följder.
Så fort domen har vunnit laga kraft återupptar landskapets tjänstedelegation det disciplinära ärendet.
Nya Åland berättade i måndags att Åbo hovrätt fastställde Ålands tingsrätts om från i mars i fjol där en polis och hans pappa dömdes för jaktbrott. De fälldes för att olagligen ha skjutit fridlyst sjöfågel, två ejdrar och två svärtor, från en båt i Lemlands skärgård. Den enda avvikelsen som hovrätten gjorde var att polisen fick sänkt bötesstraff eftersom han numera är tjänstledig från sitt ordinarie jobb.

Ligger vilande
Strax efter tingsrättsdomen lämnade polismästare Camilla Hägglund in en ansökan till landskapsregeringen om att tjänstedelegationen, som har som uppgift att ta ställning till eventuella följder i sådana här situationer, ska ta upp ärendet.
– Ärendet ligger vilande hos tjänstedelegationen, och jag ska nu skicka över hovrättens dom till delegationen, uppger Camilla Hägglund.
Polisen har varit tjänstledig under sommaren. Polismästaren betonar att tjänstledigheten inte har något samband med de avkunnade domarna.

Laga kraft
Landskapets förvaltningschef Arne Selander berättar att tjänstedelegationen inte tar upp ärendet innan hovrättsdomen vinner laga kraft. Det sker om ungefär en månad, ifall polisen inte väljer att ansöka om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen för att få domen ändrad.
– Men som ärendet ser ut så är det en bevisfråga, och då brukar HD väldigt sällan bevilja prövningstillstånd.
När domen vunnit laga kraft återupptas alltså det disciplinära förfarandet på landskapsnivå.
– Syftet är inte att bestraffa, utan att få den som gjort sig skyldig till något att inse det och rätta sig. Den vanligaste påföljden är varning.
Också avstängning är teoretiskt sett en möjlig påföljd.
– Men om personen till exempel har slutat sin anställning så är det ju meningslöst att varna eller stänga av.

Strängare kodex
Är det någon skillnad på om den som begått ett lagbrott är polis eller en landskapsanställd i allmänhet?
– Det är möjligt att en polis har en strängare uppförandekodex än övriga anställda inom förvaltningen, och det kan kanske vara motiverat. Polismyndigheten ska ju se till att lagar följs och att allmän ordning upprätthålls. Då kanske man också ställer större krav på sina anställda.
Kan man dra någon parallell till fallet med sjöbevakaren som förlorade jobbet när han begick en stöld i hastigt mod?
– Jo, det finns paralleller. Också sjöbevakarna har som uppgift att övervaka ordning och säkerhet.
Handläggningen i tjänstedelegationen beräknas ta cirka en månad.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax