DELA

Hovrätten viker tre dagar för Långbergsöda-fallet

I går inledde Åbo hovrätt behandlingen av förstörelsen av den cirka 4 000 år gamla stenåldersboplatsen Västra Jansmyra i Långbergsöda hösten 2010.
Tre dagar är vikta för målet.
Det var i september i fjol som tingsrätten efter en lång rättegång dömde två bybor, far och son, till straff för att sonen med faderns tillåtelse använt boplatsen som sandtäkt för att få fyllnadsmassa under det fårhus som skulle byggas.
Far och son åtalades för grov skadegörelse men dömdes av tingsrätten till ett år och åtta månader fängelse, villkorligt, för byggnadsskyddsbrott. De ålades dessutom att ersätta landskapet för de kostnader på drygt 60 000 euro som museibyråns personal haft med att gräva ut resterna av boplatsen och säkra rasslänterna så att dessa inte skulle erodera.
Domen ansågs som hård och orättvis av de dömda och deras juridiska biträde Marcus Måtar som lämnade in besvär till hovrätten där han yrkade på att åtalet skulle förkastas och skadeståndskravet lyftas av.
Landskapsregeringen och åklagaren motsätter sig att åtalet förkastas. Budd yrkar på straff för grov skadegörelse.
I går gick hovrätten – hovrättsråden Marianne Salonen, Lea Rosa Pohjola och Erkki Reijonen – bara igenom de skriftliga bevisen som är många i målet från båda sidor.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre