DELA

Hovrätten höjde straffet för narkotikasmugglare

Åbo hovrätt har höjt straffet för den 29-årige man som förra sommaren dömdes till ovillkorligt fängelse för grovt narkotikabrott.
Fängelsestraffet förlängdes med nästan ett år.
I slutet av september i fjol dömdes mannen till två år och sju månader ovillkorligt fängelse. Ledande landskapsåklagare Jens-Erik Budd lämnade in besvär mot domen som han ansåg var för lindrig mot bakgrund av att brottet gällde en omfattande och systematisk försäljning av upp till 1,7 kilo hasch och 50-65 gram amfetamin under tiden januari 2010 och mars 2011 samt en omfattande införsel av narkotika till Åland, nästan 700 gram hasch och nästan 200 gram amfetamin.
Åklagaren ville också att användningen av kurir – som också dömdes – och 29-åringens tidigare brottslighet skulle beaktas vid straffmätnngen. Enligt Budd borde straffet hamna på 3-3,5 års fängelse.


3,5 års fängelse
Hovrätten gick på åklagarens linje och skärpte straffet till tre och ett halvt års ovillkorligt fängelse.
Hovrätten friade den kurir som dömdes för sin medverkan i tingsrätten. Hovrätten ansåg det inte bevisat att kuriren visste vad som fanns i den väska som han skulle transportera.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre