DELA

Hovrätten höjde skadestånd till misshandlad kvinna

Grov misshandel i stället för vanlig misshandel – men ingen skärpning av straffet.
Så lyder Åbo hovrätts dom i ett uppmärksammat mål där en ung kvinna slogs medvetslös av sin tidigare pojkvän den 1 januari 2008.
Det väckte stor uppmärksamhet när Ålands tingsrätt i december 2008 dömde den unga mannen till 8 månaders fängelse för misshandeln – maxgränsen för att få straffet omvandlat till samhällstjänst – och det straff han fick var i praktiken 200 timmars samhällstjänst.
Landskapsåklagare Jens-Erik Budd överklagade domen till hovrätten med motiveringen att både straffrubricering och straff var för lindriga med tanke på den skada offret hade åsamkats. Enligt åklagaren begicks brottet på ett synnerligen rått och grymt sätt och kvinnan fick svåra kroppsskador. Åklagaren ville att brottet skulle betecknas som grovt och att straffet skulle skärpas.


Grov misshandel
Hovrätten går i sin dom noggrant igenom om kriterierna för grov misshandel uppfylldes när mannen först slagit kvinnan i sin egen bostad och därefter sökt upp henne i hennes bostad på natten och misshandlat henne allvarligt.
Mannen hade knuffat in henne i hatthyllan så att hon ramlat, gripit tag i hennes hår och slagit det första slaget när hon satt för att sedan dra ut henne på golvet och fortsätta slå när hon låg på golvet medan han stod ovanför henne.
Hon uppfattade 5-7 mycket kraftiga slag men sa i rättegången att slagen kunde ha varit betydligt fler eftersom de kom väldigt tätt. Slagen hade riktats enbart mot ansiktet och kvinnan hade förlorat medvetandet. Hon uppskattade att hon varit medvetslös 20-30 minuter. Hon visste inte när mannen hade lämnat lägenheten.


Svåra skador
Av läkarintyg framgår att kvinnan fått näsfraktur och multipla ansiktsfrakturer, sår, blåmärke och spräckt trumhinna. Hon fick bestående men – bortfall av känsel i höger ansiktshalva, hörselnedsättning på höger öra och sned näsa. Hon har värk i ansiktet som är hoplappat med titanplattor och skruvar i kindben och käke. Hon har också ett nät under och bakom höger öga för att hålla det på plats i ögonhålan som krossades.
Hovrätten kommer fram till att brottet är grovt, sett till helheten. En försvårande omständighet var att mannen hade slagit kvinnan i hennes lägenhet där hon inte haft någon möjlighet att få hjälp.


Flera tidigare domar
Beträffande straffmätningen konstaterar hovrätten att mannen dömts till böter för tre tidigare fall av misshandel och att han fått villkorligt fängelse och samhällstjänst för två vanliga och en grov misshandel.
Hovrätten konstaterar att en lång ovillkorlig fängelsedom är motiverad för den grova misshandeln av kvinnan, men kommer trots det fram till att straffet på åtta månaders fängelse är tillräckligt och att det kan avtjänas som 200 timmar samhällstjänst. Som orsak uppges att de olika misshandelsfallen avgjorts vid olika tillfällen i stället för att handläggas på samma gång.


Höjer skadeståndet
Däremot höjer hovrätten det skadestånd som mannen ska betala till kvinnan. I tingsrätten tilldömdes hon 5.000 euro för sveda, värk och tillfälligt lidande, ett belopp som hovrätten höjde till 10.000 euro. Ersättningen för bestående kosmetiskt men höjdes från 1.000 till 3.000 euro.
Tingsrättens skadestånd för bestående men – 14.400 euro – kvarstår. Kvinnan ersätts alltså med totalt 27.400 euro.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax