DELA

Hovrätten hävde långt reseförbud

Hovrätten i Åbo har upphävt tingsrättens reseförbud för en man som misstänks för skatte- och bokföringsbrott.
Förbudet har gällt sedan oktober i fjol.
Tingsrätten har vid nio tillfällen förkastat mannens ansökan om att reseförbudet ska hävas.
Hovrätten har tidigare förkastat ansökan tre gånger och Högsta domstolen har inte beviljat besvärstillstånd.
Men i ett nytt beslut i hovrätten den 5 oktober upphävs reseförbudet.
Hovrätten skriver i sin motivering att inget tyder på att mannen ska ha brutit mot restriktionerna i reseförbudet eller att han vägrat samarbeta i förundersökningen. Hovrättens bedömning är att mannens starka familjeförbindelser på Åland minskar sannolikheten att han skulle fly.
Företagaren är misstänkt för att inte ha redovisat och skattat för intäkter han fått från sitt internetföretag. Tillgångar värda 700.000 euro har frusits.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom