DELA

Hovrätten friar busschaufför

En åländsk busschaufför har fått rätt i hovrätten. Det var i november 2008 mannen dömdes av Ålands tingsrätt för äventyrande av trafiksäkerheten efter en omkörning i Lemland Knutsboda.
Bussen färdades mot Mariehamn och i nedförsbacken vid Knutsbodabrinken stoppade ett traktorekipage upp trafiken. Mellan traktorn och bussen i fråga körde en personbil. Busschauffören bedömde att sikten var klar och inledde en omkörning.
Men när omkörningen var påbörjad såg chauffören att det kom en mötande bil. Han blinkade för att ta sig tillbaka till rätt sida av körfältet, med resultatet att den mötande bilen tvingas bromsa in och väja till höger. De bilar som körde bakom traktorn och bussen, som hade 3-4 passagerare, ska ha tvingats bromsa in för att ge plats åt bussen på sin väg tillbaka till höger körfält.

Dömdes
Ålands tingsrätt gick på åklagarens linje, som hävdade att mannen orsakade abstrakt fara i och med omkörningsförsöket, och dömde busschauffören till 35 dagsböter, sammanlagt 560 euro.
Men busschauffören menade att omkörning var tillåten vid platsen och överklagade domen till Åbo hovrätt. I besväret står att traktorekipaget kört 20-25 km/h, att busschauffören haft en utsikt från cirka 2,5 meters höjd i bussen och att han haft god sikt när han påbörjade omkörningen. Traktorekipaget hade accelererat samtidigt som personbilen dök upp i den mötande trafikens körfält, 300 meter längre fram. På grund av det hade busschauffören kört tillbaka till höger, utan att det uppstått någon farlig situation.

Fick rätt
Nu har busschauffören fått rätt av hovrätten, som förkastar åtalet. Mannen befrias från böteskravet på 560 euro och hans rättegångskostnader på 1.136 euro från tingsrätten och 1.198 euro från hovrätten ersätts av staten.

John Granlund