DELA

Hovrätten fastställde jaktdom

Strax före påsk fastställde Åbo hovrätt en tingsrättsdom mot två jägare för jaktbrott och djurskyddsbrott.
Åklagaren hade lämnat in besvär på grund av, som han ansåg, ett formellt fel.
Brotten begicks första maj våren 2009.
Sjöbevakningen och polisen patrullerade tillsammans i skärgården för att övervaka att ingen tjuvjakt på sjöfågel förekom. Då träffade patrullen på två äldre jägare, en av dem tidigare lagtingsledamot, vid en bergklack i Sundskären vid Trutgrund i Lemland där de lagt till med sin motorbåt.
En sjöbevakare och en polis steg i land för att kontrollera jaktlicenser och andra handlingar. En hög med döda fåglar hittades på berget – en guding, tre alfågelhonor och en alfågelhane.


Skadskjuten hona
En av sjöbevakarna tog en titt i jägarnas motorbåt och hittade då ytterligare fyra alfågelhanar. Ljud hördes från båten och då sjöbevakaren vände på en plasthink i båten hittade han en skadskjuten alfågelhona som genast avlivades.
Jägarna nekade först till att ha skjutit fåglarna på berget – de antog att någon annan hade varit där före – och att det var ett misstag att en fågel skadskjutits.
Följande dag förhördes den tidigare lagtingsledamoten som erkände jaktbrottet men nekade till djurplågeribrott beträffande den skadskjutna fågeln. Den andra jägaren erkände jaktbrottet efter att ha återvänt från en utlandsresa, men också han nekade till djurplågeribrott eftersom han trott att alfågelhonan var död.


Inte närvarande
Tingsrätten gick med på att de åtalade inte behövde vara närvarande under rättegången utan det räckte med deras skriftliga erkännande. Straffet blev 27 dagsböter, cirka 600 euro var för de båda männen.
Åklagaren ansåg å sin sida att männen visserligen hade medgett själva händelseförloppet men att de nekat till djurskyddsbrott, och då borde det inte ha varit möjligt att avgöra målet på basis av enbart skriftliga handlingar. Av den orsaken yrkade han på att målet skulle tas upp på nytt i tingsrätten.
Hovrätten ansåg att det inte behövs och tingsrättens domar fastställdes därför.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre