DELA

Hovrätt behandlade brandmisstänkts klagan

Åbo hovrätt har fattat beslut angående häktningen av en av de män som misstänkts för Liscobranden den 29 mars.
Mannen hade yrkat på att tingsrättens häktningsbeslut skulle upphävas och att han omedelbart skulle friges, eller annars att begränsningarna i hans kontakter skulle undanröjas. Han yrkade också på att tiden för väckande av åtal skulle förkortas.
Polisen skrev i sitt svar till hovrätten att häktningen och begränsningen i den misstänktes kontakter var nödvändiga tills polisen hunnit säkerställa bevisningen och alla parter förhörts.
Häktningsbeslutet togs den 2 april. Den 14 april hade mannen frigivits. Därmed förföll hovrättens givande av utlåtande om klagande beträffande häktningen och begränsningarna av hans kontakter.
Hovrätten godkänner tingsrättens motiveringar beträffande tiden för väckande av åtal. (pd)