DELA

Hotellövernattningarna minskade under 2012

Antalet övernattningar på åländska hotell minskade med sex procent under 2012 jämfört med 2011.
Totalsumman landar på 188.700.
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har släppt inkvarteringsstatistiken för år 2012. Antalet hotellnätter minskade med 12.300 vilket är en minskning med sex procent. 46 procent av de övernattande kom från Finland och nästan 47 procent från Sverige vilket är en minskning med tre procent respektive nio procent under året.
Antalet gäster från övriga länder minskade med närmare åtta procent 2012 jämfört med 2011.
Av de övriga nordiska länderna minskade övernattningarna från samtliga länder utom från Island som visar en ökning. Schweiz är det land som visar störst ökning jämfört med 2011. Förmodligen beroende på att 49 personer i en schweizisk flygorganisation kom till Mariehamn och stannade över en natt i augusti.
Grekland stod för den största minskningen under året jämfört med året innan.
De svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter.
Hotellen i Mariehamn står för den största andelen övernattningar med knappt 74 procent medan hotellen på landsbygden och i skärgården svarar för drygt 26 procent av övernattningarna. Under året var juli den enskilda månad som hotellen på landsbygden och i skärgården hade den största andelen av övernattningarna, drygt 32 procent.
Av årets övernattningar skedde knappt 83 procent på grund av fritid och drygt 16 procent på grund av yrke.
Siffrorna för 2012 baseras på uppgifter för 18 hotell. (ar)