DELA

Hotellgästnätterna minskade även i juli

Totala antalet övernattningar på hotellen var i juli 45 694, vilket innebär en minskning med drygt en procent jämfört med juli 2013. Det visar färska siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.
Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. Minskningen var en halv procent från båda länderna jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade även de i juli, den minskningen var knappt tio procent, skriver Åsub.
Siffrorna för juli 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har alla hotell haft öppet. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 86 procent. I juni var den siffran 61 procent.
Av de övernattande var nästan 43 procent från Finland och drygt 49 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska gästerna 2 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter.
I juni stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,9 nätter och de svenska gästerna 1,7 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,6 nätter.
Av övernattningarna i juli skedde drygt 93 procent på grund av fritid och knappt sju procent på grund av yrke. I juni var sifforna 90 respektive drygt nio procent.


Sämre än i fjol
Hittills under året har hotellen haft nästan 120 200 övernattningar. Jämfört med samma period 2013 innebär det en minskning med nästan 6 800 övernattningar eller drygt fem procent.
De finländska övernattningarna har minskat med drygt åtta procent och de svenska marginellt. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med drygt 16 procent.
Jämförelse mellan 2012 och 2013 visar att de finländska övernattningarna under januari-juli ökade med drygt sju procent och de svenska med drygt två procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt 17 procent under nämnda period, skriver Åsub. (ms)