DELA

Hot mot ministrarna har blivit en polissak

Att det allt hårdare debattklimatet är ett hot mot demokratin är de åländska ministrarna och lantrådet överens om. I takt med att tonen i inlägg i messaspalter och sociala medier blir allt råare och allt oftare är direkta personangrepp blir det också svårare att värva folk till politiska val och förtroendeposter.
– Man utsätter inte bara sig själv utan också sin familj och sina vänner och många tycker att det inte är värt det, säger Veronica Thörnroos (C), infrastrukturministern som utsatts för en hel del hot i egenskap av ansvarig minister för skärgårdstrafiken.
Landskapsregeringens enskilda ministrar har under den senaste tiden mottagit hotelser av sådan allvarlig karaktär att de nu beslutat att överföra hanteringen av frågan till polisen.
– Det är illa att vi nått den gränsen att polisen måste ta tag i det här men samtidigt kan vi inte blunda för att det behövs beredskap och en strategi för hur sådana här ärenden ska hanteras, säger kansliminister Gun-Mari Lindholm.
Läs mer i dagens Nya Åland.