DELA

Hot förekommer men inte ofta

– Det är tämligen sällan att någon hotar en tjänsteman men det förekommer.
Det säger Björn Andersson som själv känner till två fall under sina tre år på posten som enhetschef för polisärenden.
Hot mot landskapets tjänstemän är ingenting som hör till vardagen på Åland. Men enligt Björn Andersson har till exempel tjänstemän som sysslar med EU-kontroller i bland råkat ut för situationer som kan betecknas som hotfulla.
– Det händer att någon hotar men man skall samtidigt komma ihåg att det är mycket svårt att se skillnaden mellan munväder och verkligt hot, säger Björn Andersson.
Hur många fall av allvarligt hot har förekommit inom landskapsregeringen?
– Jag känner till två fall av hot mot tjänsteman under de tre år jag har haft min tjänst.

”Måste agera”
Om en tjänsteman känner sig hotad av någon uppmanas han eller hon att diskutera frågan med sin avdelningschef. Det blir sedan avdelningschefens sak att avgöra om man skall gå vidare eller inte.
Björn Andersson vill inte gå in på detaljer i fallet Carl-Johan Wikström.
– På basen av det jag hörde av Selander och vittnen handlade det om ett så kraftfullt hot att jag ansåg att jag måste agera, säger han.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax