DELA

Horelliområdet ska rymma 700 nya invånare

Sexvåningshus med takvåning och närmare havet trevåningshus med takvåning. Längst nere radhus, kedjehus och enplanshus.
– Alla ska kunna se ut över havet ända till Kobba klintar, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius om Horelliområdet.
I början av mars godkände stadsstyrelsen förslaget till stadsplaneändring för området i Mariehamn Ytternäs, söder om nuvarande Lotsgatan där oljehamnen tidigare låg.
Horelli, som i dag är skogbevuxet, är volymmässigt ungefär dubbelt så stort som Algots varv.
– Det är stort för Mariehamns förhållanden, konstaterar Sirkka Wegelius.


Början på 90-talet
Oljehamnsområdet och Horelli ägdes i tiden av Algot Johansson, också ägare till Algots varv. När Johanssons rederi Sally gick i konkurs köpte byggentreprenören Erik Sundblom marken. Så småningom sålde han området till staden som började planera bostäder på 1990-talet.
Sundblom hade fått stadsplanen ändrad och det blev sedan grunden för den nuvarande utformningsplanen som gjorts av arkitekten Michael Donalds.
Bebyggelsen ska bli stadsmässig. Segelmakargatan anläggs som en fortsättning söderut från Lotsgatan. Gatan blir områdets ryggrad och här byggs de högsta husen.
Tanken är att skapa en ögla in och ut från Västra Ytternäsvägen. Naturens former ska följas och i mitten av öglan sparas det kala berget. Halva området bevaras som parkmark.


Alla mot sydväst
Tomterna för egnahemshus varierar i storlek från cirka 600 till 1.000 kvadratmeter. Kedjehustomterna är mindre, omkring 400 kvadratmeter.
Husen blir funkisbetonade med enkla grundformer. Ljusa färger och puts rekommenderas. Både sadel- och pulpettak godtas.
Strandpromenaden rörs inte. Ett smalt bräm av träd sparas mellan vattnet och bebyggelsen. Närmast strandpromenaden byggs kedjehus och egnahemshus. Alla hus vänds mot söder eller väster.
– Förutsättningarna är på det sättet väldigt bra för bostadsområdet, konstaterar stadsarkitekten.


Ställs ut inom kort
Under planeringsprocessen hölls ett samrådsmöte där grannarna fick säga sitt. Några tomter i området nära Korrviks fiskehamn är privatägda och bebyggda sedan tidigare
– Vi fick in ett 20-tal synpunkter. Efter det har vi ändrat planen och beaktat alla kommentarer på något sätt.
Stadsstyrelsen har godkänt stadsplanen som ställs ut för allmänheten inom kort i stadsbiblioteket. Också på stadens hemsida ställs planen ut.
Än så länge finns inget beslut om tidsplanen för byggande av kommunaltekniken. Troligen sker detta först i samband med budgetprocessen för 2011.


Egnahem först?
Sirkka Wegelius påpekar att ganska många våningshus både byggs och planeras just nu. Husen vid Lotsgatan strax norr om Horelliområdet byggs som bäst, Briljanten på Östra Esplanadgatan och nya Apoteksgården vid Norragatan är på gång. Algots varv väntar bakom hörnet.
– Det kan också tänkas att vi börjar med egnahemsdelen på Horelli. Men det är politikerna som avgör.

ANNIKA ORRE