DELA

Hör Ahtisaari tala om fred

Martti Ahtisaari, president och pristagare av Nobels fredspris och Norges tidigare utrikesminister Thorvald Stoltenberg kommer att tala vid Nordiska rådets möte i Mariehamn på tisdag.
På tisdag och onsdag håller Nordiska rådet sina utskottsmöten i Mariehamn. Lokal arrangör är Ålands lagting.
Tisdagen är vikt för partigruppsmöten medan presidiet och de fem specialutskotten sammanträder på onsdagen.
Morgondagens gemensamma möte är öppet för allmänheten. Temat är ”Finns det ett nordiskt mervärde i internationell konflikthantering och fredsbyggande?”. Två talare finns på dagordningen: Martti Ahtisaari, republikens president 1994 – 2000 samt styrelseordförande för organisationen CMI (Crisis Management Initiative) och Thorvald Stoltenberg, författare till en rapport om nordiskt samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitiken, den så kallade Stoltenbergrapporten.
Ahtisaari kommer att berätta vad Norden kan bidra med i internationell konflikthantering och fredsbyggande medan Stoltenberg talar kring frågan om vi i dag använder våra tillgångar optimalt. Efter anförandena följer en dialog ledd av svenske riksdagsmannen Hans Wallmark. Avslutningsvis får nordiska rådets delegater tillfälle att ställa frågor.
Mötet hålls i Alandica, stora salen klockan 17 – 19.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax