DELA

Hoppas ännu på Godby/Ämnäs

Finströms kommun har inte gett upp tanken på en golfbana i Godby/Ämnäs.
– Stornäset blev aktuellt på ett överraskande snabbt sätt, säger Roger Höglund (C).
I gårdagens Nya Åland öppnade Johan Dahlman upp för en ny debatt om en golfbana i Godby/Ämnäs. Han får stöd av centerpolitikern Roger Höglund, tillika ordförande i Finströms kommunstyrelse.
– Jag ser bara fördelar med en bana i Godby/Ämnäs jämfört med Stornäset, både ur samhällsekonomisk synvinkel och från Finströms sida. För Finström är golfbanefrågan oerhört viktig, säger Höglund.
Han säger att man i många år lade ner tid, kraft och pengar på en utredning av en bana i Grelsby för att sedan omfördela resurserna när Godby/Ämnäs blev aktuellt.
– Samhället ger bidrag till projekt och sprider det över regionala områden. Landskapet har satsat på Kastelholm i olika projekt tidigare, nu är det Finströms tur, säger Roger Höglund och tillägger:
– Tittar man krasst ekonomiskt är det en fördel att satsa centralt. Godby har en utbyggd struktur med hotell och butikscentrum, skulle det komma en golfbana ger det mer kringeffekter.
Flera projekt är på gång i Godbyregionen och Höglund tror att de skulle få ytterligare bränsle.
– Som det planerade köpcentret, Krutbyn och Grelsby sjukhus som så småningom står tomt och bjuds ut. Det måste vara lättare om det finns en anläggning i närheten som ger synergieffekter.

Avvaktad plan
Ett annat argument Roger Höglund lyfter fram, är Åland som golfdestination.
– Just nu pratar man om att utöka golfen i Kastelholm, men det ger bara ytterligare en bana – inte en ny anläggning.
I Finström arbetar man just nu med en delgeneralplan som ska presenteras för kommunfullmäktige om ungefär en månad.
– Vi har avvaktat lite med den för att se vad som händer med golfen vars område ingår i planen.
Har Finström framfört sin önskan om en ny debatt?
– Vi har försökt från och till under en tid. Det är ju landskapspolitikerna som avgör frågan eftersom det inte är kommunal mark. Så frågan har inte varit på agendan, men jag är beredd att sätta en grupp att titta på frågan om det kommer en öppning, säger Höglund.

En injektion
Tre Finströmspolitiker finns med i lagting och landskapsregering. Men de har inte aktualiserat Godby/Ämnäs-frågan i kommunförvaltningen.
– Jag tycker de kunde ha gjort mer, inte bara för Finströms del, utan också regionalpolitiskt. Det här är en viktig fråga för oss som öppnar upp för nya arbetsplatser och företag. Och ett attraktivt Godby ger också ett attraktivt norra Åland.
Stornäset i Sund som plats för ny golfbana har nått långt i diskussionerna. I dag var till exempel landskapsregeringen på besök i området.
– Stornäset blev aktuellt på ett överraskande snabbt sätt. Det har forcerats fram enormt snabbt och det förvånar många. Särskilt om man tänker på de långa diskussionerna som fördes om Grelsby och Godby/Ämnäs, säger Roger Höglund.
Roger Höglund är rädd att Finström som golfdestination helt avskrivits ur tankarna.
– Jag skulle säga att en golfbana här vore en enorm injektion för kommunen. Som Finströmspolitiker borde man reagera när något glider oss ur händerna. Det är vår uppgift som politiker att värna om vår kommun.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax