DELA

Hopp för Rockoff trots allt

Johan Ehn (fs) i stadsstyrelsen ser att det kanske finns en möjlighet att genomföra årets Rockoff-festival trots allt.
Dessutom är partierna i styrelsen eniga om att se över stadsplanen på nytt så att alla tillstånd blir klara till nästa sommar.
Johan Ehns parti frisinnad samverkan har sent omsider bestämt sig för att inte stöda ett köp av Mariepark. Han poängterar att partiets linje är att festivalen ska gå att anordna och att man ska försöka se till att det blir möjligt för Dennis Jansson att hålla sin festival på Torget och samtidigt behålla Mariepark i sin ägo.
– Jag hoppas att vi ska kunna hitta lösningar för att kunna ha festivalen i sommar. Vi ska se på andra möjligheter.
Vilka möjligeter finns?
– Det fanns tidigare ett evenemangsstöd att söka för den här typen av evenemang. Kanske kan stadsstyrelsen bevilja det igen.
Stadssekreteraren Bjarne Pettersson upplyser om att evenemangstödet avskaffades 2004, dessförinnan fick Rockoff ett årligt stöd på cirka 40.000 euro. Samtidigt gavs stöd till flera andra evenemang.
– Nu har vi inget regelverk för stöd, men det går att upprätta det på nytt. Vi har ju en gammal mall som vi kan använda.
Han tillägger att beachvolleybollturneringen Paf open har fått stöd från staden.
– Stadsstyrelsen kan ta beslut om stöd från fall till fall.
Dennis Jansson menar att han behöver ungefär 100.000 euro i stöd för att kunna genomföra sommarens festival. Landskapsregeringen har också ett evenemangsstöd, men det delas endast ut till nya evenemang.

Planen ses över
En annan ljusning är att det också är möjligt att få tillstånd en stadsplaneändring på betydligt kortare tid än de fyra år som arrangören Dennis Jansson pratar om.
Stadsstyrelsen har bestämt sig för att ta tillbaka förslaget och arbeta fram ett nytt som kan accepteras av både Marieparks grannar och arrangören. Det förslag som nu ligger har 19 grannar protesterat mot och en process med flera besvär kan ta lång tid.
När stadsstyrelsen beslutade om det nuvarande förslaget var partierna oeniga om decibelgränsen. Socialdemokraterna och liberalerna fick majoritet för sitt förslag, medan de obundna och frisinnad samverkan, som föreslog en högre decibelgräns, fick se sig nedröstade.
– Men nu ska vi titta på det igen och försöka hitta en nivå som vi når största möjliga samförstånd kring. Förhoppningsvis inser alla parter att man måste jämka lite. Dennis Jansson har begärt att vi ska vänta med det arbetet tills staden har beslutat om ett eventuellt köp av Mariepark, men snart kan vi börja arbeta med det, säger stadsstyrelsens andra vice ordförande Christian Nordas (lib).
Han vet inte när stadsplanen kan vara klar, men det blir inte i år.

Stadens ansvar
Johan Ehn menar att den nya stadsplanen måste vara klar i år, annars bör staden på nytt ta upp frågan om ett köp av Mariepark.
– Vi måste kunna erbjuda förutsättningar för den fastighet som vi har sagt ska vara möjlig att använda för evenemang och som nöjespark. Annars måste staden ta sitt ansvar och lösa in fastigheten.
Har inte Dennis Jansson ett ansvar i det här ärendet?
– Det är alltid två parter i en sådan här process. Han hade kunnat begära ändringar i ett tidigare skede, men samtidigt har staden signalerat att det inte behövs. Jag ser det som ett misslyckande från stadens sida.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax