DELA

Honung kan bli punktbeskattat

Honung kan snart omfattas av den punktskatt på socker som Finlands regering införde förra året.
– Det är helt vansinnigt. Honung innehåller så mycket mer än bara socker, säger biodlaren Torbjörn Eckerman.
Om skatten på honung blir verklighet kan det bli en kännbar prishöjning för konsumenterna. För något annat sätt att finansiera skattekostnaden finns inte enligt Torbjörn Eckerman som har varit biodlare i över 30 år.
– Det är inte lönsamt att vara biodlare som det är. Så då blir vi tvungna att höja priserna, säger han.
Från regeringshåll har man tagit fram ett förslag till en modell där livsmedlet ska beskattas beroende på sockerinnehåll.
Den modellen inkluderar även råvaror som söta frukter och grönsaker. I den andra modellen baseras skatten i stället på produktkategorier och där är honungen undantagen skatten. En arbetsgrupp på Finansministeriet håller som bäst på att utreda modellernas respektive effekter och en slutrapport beräknas komma i slutet av januari.
– Om det blir så att skatten ska baseras på sockerinnehåll måste alla livsmedel behandlas lika. Det är krav från EU:s håll, eftersom befrielse från skatten då räknas som statsstöd vilket vi inte får ge, säger Tanja Nurmi på Finansministeriet i Helsingfors.
Läs mer i papperstidningen!

Carin Karlsson