DELA

Hönsen under tak även denna vår

För att hindra spridningen av fågelinfluensavirus ska tama fjäderfän, liksom tidigare år, skyddas från kontakt med vilda fåglar under våren.
Enligt påbud från jord- och skogsbruksministeriets ska fjäderfä hållas inomhus eller i skyddat område utomhus. Skyddet utomhus kan till exempel bestå av ett finmaskigt nät. Reglerna gäller under perioden mars-maj.
Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira förekommer fortfarande så kallade högpatogena, alltså smittsamma och farliga, virusstammar av fågelinfluensa. Under fjolåret rapporterades sjukdomsfall hos fåglar i Asien och Sydafrika. Lågpatogena virusstammar, alltså virus av mindre smittsam typ och som har en låg sjukdomsframkallande förmåga, har dock konstaterats i ett flertal europeiska länder, både hos vilda och tama fåglar.
Till exempel upptäcktes i fjol ett fall i Nederländerna där fågelinfluensaviruset växlade mellan hög- och lågpatogent. Alla fåglar på den drabbade gården avlivades.

Smitta i Finland
Enligt Evira har högpatogen fågelinfluensa aldrig konstaterats i Finland, däremot har man hittat lågpatogena fågelinfluensavirus hos vilda fåglar i landet varje år. Även hos tamänder har man en gång konstaterat lågpatogent virus.
Om en ägare av fjäderfä eller hönshus upptäcker sjukdomssymptom hos sina djur bör denne omedelbart informera veterinär och myndigheter.
”En minskning i vatten- eller foderkonsumtionen eller äggproduktionen kan vara tecken på att gården smittats med fågelinfluensa.”skriver Evira på sin hemsida.

Anna Björkroos