DELA

Hon siktar på miljonpark i Eckerö

Äventyr, vetenskapliga experiment och smådjur. Så beskrivs en familjepark som kan byggas i Eckerö.
– Det här är inte enbart en satsning för Eckerö utan hela Åland, säger Carin Holmqvist, vd för Ålands investerings Ab.

I bästa fall står äventyrsparken klar nästa midsommar.
Projektet som fortfarande är i planeringsskedet går under arbetsnamnet ”familjeparken”. Carin Holmqvist hoppas att alla bitar snart ska vara på plats.
– Man måste ha allting färdigt på en gång om det ska genomföras. Det räcker inte med att ha en tanke, du måste ha en plats utstakad och finansieringen redo..
Parken beräknas kosta drygt två miljoner euro. Satsningen är en privatinvestering av flera åländska företag, men initiativtagaren är Ålands investerings ab.
– Vi arbetar med att få ihop den sista finansieringen. Det betyder aktiekapital, banklån och ansökningar om projektfinansiering av EU, säger Holmqvist.

Samtidigt som man jobbar med finansieringen gäller det också att få tag på en plats. För tillfället är det den osålda kortbanan på Eckerö golf som lockar.
– Där finns en hel del färdigt som passar till projektet och området är tillräckligt stort. Kortbanan har parkeringsplats, avloppssystem och en gångtunnel under vägen..
Storleken på parken beräknas upp till 12 hektar och erbjuda en kombination av inomhus- och utomhusaktiviteter.
– Vi vill ta fasta på lekfullt lärande, säger Holmqvist.
Hon beskriver projektet som en unik blandning av äventyrspark, ett fridscentra i stil med finländska Heureka och en djurpark i Barnens gård-anda.
– Det finns ingen konkurrent på Åland. De närmaste är Barnens gård och Lådbilslandet i Sverige, säger Holmqvist.
Konkurrerar inte djurparkselementet med viltsafarin i Eckerö?
– Nej, parken är ett komplement, inte en konkurrent. Besöker du parken en dag åker du på viltsafari nästa dag. Ju mer som erbjuds desto mer människor lockas det till Åland.

När parken slår upp portarna förväntar man sig 30 000 besökare per år, en mängd som Holmqvist beskriver som ”högst realistisk” med åländska mått mätt.

Läs mer i torsdagens Nya Åland.

Adrian Grönqvist