DELA

Hon gläds åt stöd till MatÅland

Landskapsregeringen beviljar det nya projektet MatÅland ett stöd på högst 100.000 euro.
– Jag är jätteglad, säger Harriet Strandvik.
MatÅland har växt fram ur det Nordiska ministerrådet-stödda projektet ”Ny nordisk mat” och den åländska referensgruppen där Harriet Strandvik är ordförande.
Syftet är att lyfta fram lokalt producerad mat och stimulera samarbete mellan åländska aktörer.
– Genom att landskapsregeringen gör den här satsningen ligger vi väldigt rätt i tiden. Det är många matprojekt på gång i de närliggande regionerna, säger Harriet Strandvik.
Hon beskriver MatÅland som limmet som ska sammafoga pusselbitar inom den åländska råvaru- och matproduktionen.
– Nu blir våra muskler större. Vi kan göra annat än att bara prata. Vi anställer ingen projektledare som dra pengar utan vi köper in expertisen när det behovet finns.

Treårigt projekt
Projektet är treårigt men gruppen bakom MatÅland hoppas att det ska utmynna i en bestående organisation som stärker Åland som gastronomisk region.
I kostnadskalkylen ingår 46.000 euro för personalkostnader, 79.000 euro för inköp av spetskompetens, 74.000 euro för resekostnader inklusive 50.000 euro för en studieresa, och 1.000 euro för marknadsföring.
Landskapsstödet motsvarar femtio procent av kostnaderna men högst 100.000 euro.. Av det är 72.500 euro EU-medel.

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax