DELA

Hon ger en livboj till synskadade

Ålands synskadade får snart en ”livboj”, en handbok som underlättar vardagens kontaktnät.
– Vårt mål är att alla ska kunna leva självständigt, säger Chatrin Kotka vid FSS.
Rehabiliteringsrådgivare Chatrin Kotka från Förbundet Finlands svenska synskadade, FSS, ska träffa alla medlemmar i sina ansvarsdistrikt Åland och Åboland. Målet är att få ut en så kallad livboj till var och en.
Projektet ”livboj”, som beräknas slutföras år 2013, ska underlätta för Svenskfinlands alla synskadade i kontakten med myndigheter och andra instanser.
– FSS är en service- och intresseorganisation vars mål är att alla ska kunna leva ett så jämlikt och självständigt liv som möjligt. Det gäller kulturellt, ekonomiskt och privat, säger Kotka.
I Finland finns över 80.000 synskadade, 5.000 av dem är svenskspråkiga.
– Livbojen ska vara personlig och individuell. Jag träffar varje synskadad i mina distrikt och de redogör för vad de har för behov. Till slut skapas en individuell kontakt- och nätverksmapp. Det är inte alltid så lätt att veta vart man ska vända sig och äldre personer googlar inte så självklart.


Varannan månad
Mappen skapas efter klientens förutsättningar; i punktskrift, på skiva eller på andra textvänliga sätt.
– Den samlade mappen underlättar även för anhöriga, säger Chatrin Kotka.
Ålands synskadade har just nu 54 medlemmar och Kotka planerar att besöka föreningen ungefär varannan månad. Utöver det pågående projektet informerar hon om senaste nytt, fyller i ansökningar för nya medlemmar och föreläser för till exempel skolor.
– Synskadade har många rättigheter som de kanske inte vet om. Rätten till färdtjänst, vårdbidrag och rätt belysning i hemmet är några av sakerna. Inom FSS har vi också bland annat IT-stöd och intressebevakning.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström