DELA

Hon blir chef för ny Viking line-enhet

Viking lines informationschef Johanna Boijer-Svahnström blir chef för rederiets nya enhet för extern kommunikation från och med den 1 september.
Hon blir direkt underställd rederiets vd Mikael Backman.
I den nya enheten ingår informatörerna Christa Blomqvist i Helsingfors och Helena Kneck i Stockholm, marknads- och pr-assistenten Christina Rönnman i Helsingfors, och sekreteraren Ann-Christine Beijar i Mariehamn.
Vice vd:n Jan Hanses får ansvaret för samhällsrelationer. Direktör Tuomas Nylund sköter specialuppdrag till årets slut och rapporterar till Jan Hanses.