DELA

Hon blev årets Syster Valborg

Syster Valborg för år 2007 har tilldelats sjukskötaren Marianne Syrén, Jomala, som arbetar på psykiatriska rehabiliteringsavdelningen vid Grelsby sjukhus.
Det är 14:e gången Ålands sjuksköterskeförening delar ut denna utmärkelse, som ges till en speciellt yrkesskicklig person inom vården. Det är i år första gången Syster Valborg går till en person som är anställd inom psykiatrin.
I motiveringen heter det att Marianne Syrén är en människa som har förmågan att ständigt använda hela sin person, sitt kloka huvud, sin varsamma hand och sitt goda hjärta i det dagliga vårdarbetet med patienter som lider av långvarig psykisk ohälsa. Hon har ett starkt etiskt förhållningssätt i sitt arbete, en förmåga att alltid gå på djupet, att använda både sin andliga dimension och sitt teoretiska kunnande, att se människan och dela hennes lidande, också då lidandet tar sig uttryck i stor tystnad eller i högljudda känsloyttringar. Hon är en god förebild för andra inom yrket.
Detta enligt sjuksköterskeföreningens motivering.
I Nya Åland lördagen den 13 oktober publiceras ett porträtt av Marianne Syren. (ka-f)