DELA

Holmberg tar strid om Skarven

– Man måste följa regelverket och det gjorde man då Skarven vägdes i Klaipeda. Det som Viking Line har gjort är inte vetenskapligt och inte tillförlitligt. Det vet Viking och jag undrar varför de utsätter sig för detta.
Det säger Göran Holmberg som är starkt kritisk mot Viking Lines rapport och han får medhåll av Skarvens konstruktör.
– Jag kan inte köra en bil som en kompis har sagt att är bra och hävda att den därför är besiktad. Det är regelverket som gäller och så är det också på sjön, säger Göran Holmberg.
Både Holmberg och Jyrki Lehtonen, vd för företaget ILS som har konstruerat Skarven, är mycket kritiska till Viking Lines rapport. Båda anser att vägningsresultatet är helt otillförlitligt.


Synnerligen noggrannt
– Då man väger ett fartyg i samband med besiktning och klassificering gör man det synnerligen noggrannt. Fartyget är alltid tomt och det utförs åtskilliga mätningar. Det är en del av den operation där man bland annat fastslår stabiliteten och tyngdpunkten och med det också sjösäkerheten., säger Jyrki Lehtonen.
Lehtonen betonar att hela vägningsprocessen i Klaipeda utfördes under insyn av en hel drös inspektörer. Utöver han själv och Göran Holmberg fanns bland andra sjöfartsverkets och Lloyds representanter på plats.


Enligt reglerna
– Vägningen i Klaipeda gjordes helt enligt reglerna, säger Lehtonen.
– Viking Lines vägning är däremot ytterst inexakt. De har vägt ett fartyg som innehåller hundratals liter vätska vars vikt inte kan uppskattas och de har baserat sina mätningar på fartygets djupgångsmärken vilket man inte kan göra. För att jämföra vikten med den i Klaipeda måste mätningarna självfallet göras på samma sätt och hela båten bör tömmas.


Officiell vägning
I går på eftermiddagen gick Göran Holmberg i pension från sitt jobb som trafikavdelningens tekniska inspektör. Det betyder dock inte att han med det lämnar alla turer kring Skarven.
– Jag kommer att kritiskt bemöta Viking Lines rapport.
Göran Holmberg säger att Vikings egna fartyg enligt sjöfartsreglerna måste vägas med jämna mellanrum och att rederiet vet vad som krävs för en officiell vägning.


Undrar varför
– Det som Viking Line har gjort är inte vetenskapligt och inte tillförlitligt. Det vet Viking och jag undrar varför de utsätter sig för detta.
Holmberg är också kritisk till hur allting har skötts på landskapsregeringen.
– Att tjänstemän förbjuds att uttala sig om politiska beslut känns som regler från Stasitiden eller Sovjetunionen, säger han.
– Vad är det för en demokrati?


Kontaktat facket
Göran Holmberg har också vänt sig till facket.
– Jag har bett dem granska låsningen av min dörr. Jag har inte gjort något som jag skulle ha prickats för, jag har inte fått någon skriftlig anmärkning. varför skall jag då bli utestängd, undrar han.
– Det är första gången under hela min tid som tjänsteman som jag har kontaktat facket.
– Det som gör mig mest ledsen är att man utanför Åland via massmedia får en bild av att Skarven inte är en bra båt. Det är hemskt. Skarven är en mycket fin båt, säger Holmberg och berättar att flera med insikt om färjor har varit på studiebesök.
– De har varit mycket imponerade.
Det som vi här på Åland kallar för Skarven-soppan förbryllar också konstruktören Jyrki Lehtonen.
– Åland har fått en mycket bra färja som hade blivit 50 procent dyrare att bygga i Finland. Jag vet också att Göran Holmberg har gjort ett jättefint jobb i Klaipeda. Jag förstår ingenting, säger Lehtonen.
TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN