DELA

Holmberg hotar med polis

Göran Holmberg anser att landskapsregeringen har idkat hetsjakt mot honom och spridit lögner i turerna kring ms Skarven.
Han vill nu ha en offentlig upprättelse – annars blir det ”juridisk och polisiär prövning”.
Skarvens före detta projektledare Göran Holmberg ser sig som offer för två grova förtal som bland annat har lett till att både hans eget och familjens rykte och välbefinnande har påverkats.
I en skrivelse till landskapsregeringen redogör han för förtalen som båda handlar om uttalanden som landskapets förvaltningschef Arne Selander har gjort till massmedia, uttalanden som Holmberg anser vara felaktigheter.


Skarvens skeppsdagbok
– Undertecknad ska enligt förvaltningschefen ej ha uppmärksammat ordern att stoppa allt arbete ombord på Skarven den 12 november 2009. Detta kan enkelt motbevisas genom att bland annat läsa i Skarvens skeppsdagbok där befälhavaren har infört datum och klockslag för när undertecknad per telefon meddelade besättningen om att arbetet skulle stoppas, skriver Holmberg.
– Undertecknad framställs som en uppviglare och konspiratör på grund av förvaltningschefens osanna mediakommunikation.


Var startskottet
Holmberg tar också avstånd från påståendet att han skulle ha inbjudit till en presskonferens och hävdar att det är en grov lögn.
– En av lokaltidningarna hade ställt frågan om inte undertecknad kunde hålla en förevisning kring Skarvens trimningssystem. Undertecknad valde givetvis att även upplysa den andra lokaltidningen om att ett visningstillfälle skulle äga rum på Skarven. Med en enkel fråga om varför tidningarna var ombord på Skarven kunde detta för undertecknad mycket negativa påhopp undvikits, skriver Holmberg.
– Denna förtalspunkt var sedan startskottet till det helvete som undertecknad befunnit sig i under 2,5 månader.


Två lösningar
Holmberg presenterar två lösningar i frågan. Antingen går Arne Selander senast den första februari, alltså nu på måndag, ut offentligt via media och rättar i samråd med Holmberg till felaktigheterna eller så prövas de två förtalspunkterna juridiskt och polisiärt.
I sin skrivelse förbereder Göran Holmberg dessutom landskapet på att han tänker försvara sig på bred front och att arbetet för att återvinna sitt eget och familjens rykte och välbefinnande inte bara kommer att handla om dessa två förtalspunkter.


I februari
– Det har inte någonsin varit min avsikt att förringa eller smutskasta Göran Holmberg. Jag har tvärtom varit mån om att inte skuldbelägga Holmberg i det här skedet utan att först invänta den utredning som görs. Det är jättetråkigt att det blir så här, säger förvaltningschef Arne Selander.
Den utredning som Selander hänvisar till görs av landskapets ledande revisor Agneta Malmberg-Jansson. Hon tittar på samtliga turer kring Skarven och på de interna åtgärder som vidtagits. Utredningen beräknas vara klar i mitten av februari.
– Mina uttalanden i media handlar bara om att jag har försökt besvara de frågor som massmedia har ställt till mig, säger Selander.


Annan tjänsteman
– Så väl jag som trafikavdelningens chef Niklas Karlman är av den uppfattningen att arbetet ombord på Skarven fortsatte efter att Holmberg fick ordern. Karlman var själv ombord. Vad presskonferensen beträffar kan jag bara konstatera att Holmberg höll ett möte med media som var av den omfattningen att det borde ha varit förankrat på chefsnivå eller det politiska planet.
Eftersom Arne Selander är part i konflikten med Holmberg kommer landskapsregeringen högst sannolikt att utse en annan tjänsteman som får i uppdrag att bereda och hantera ärendet.
– Det bör göras så fort som möjligt och det är antagligen på måndag eller tisdag, säger Selander.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax