DELA

Holländer vill bli revisorschef

Leif Holländer söker tjänsten som ledande landskapsrevisor.
Holländer blev i april 2009 uppsagd från sin internrevisorstjänst på landskapet med omedelbar verkan.
Orsaken var enligt landskapsregeringen Holländers samarbetssvårigheter med sin chef Agneta Mannberg-Jansson. De två var de enda anställda på byrån.
Landskapsregeringen hade anlitat en utomstående konsult som föreslog att Holländer skulle erbjudas andra uppdrag inom landskapet, och att Mannberg-Jansson skulle gå en kurs i ledarskap. Men man valde att avskeda Holländer, som då lämnade in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen.


Fick rätt i Hfd
Domstolen gav honom rätt och därför kunde han i april 2010 återgå till sitt jobb på revisionsbyrån. Vid det laget hade Mannberg-Jansson gått i pension, och hennes efterträdare Johan Kihlman hade en provanställning på ett år.
Men Kihlman sade upp sig efter bara tre månader och slutade i juli. Arbetsbördan var för stor för två tjänstemän, ansåg han. Landskapsregeringen beslöt att annonsera ut tjänsten först efter semestrarna.
När ansökningstiden gick ut på onsdagseftermiddagen hade två personer sökt jobbet – Leif Holländer och Dan Bergman.

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax