DELA

Holländer fick rätt i domstolen

Landskapsregeringen hade inte tillräckligt på fötterna när de ifjol avsatte revisorn Leif Holländer. I onsdags fick han därför rätt i Högsta förvaltningsdomstolen.
– Jag har meddelat landskapsregeringen att jag tänker komma tillbaka, säger Holländer.
I april 2009 avsattes landskapets internrevisor Leif Holländer med omedelbar verkan. Orsaken var samarbetssvårigheter med hans chef Agneta Mannberg-Jansson, samt att han överträtt sina befogenheter på byrån. Holländer lämnade in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen och i onsdags gav de honom rätt och upphävde landskapsregeringens beslut.
Hfd konstaterar att Holländer förvisso agerat mot sin överordnade på ett sätt som hans ställning inte förutsätter, då ”han har strävat efter att övervaka henne, fört anteckningar om sina iakttagelser och vidarebefordrat anteckningarna om henne till arbetsgivaren”.
– I utredningen av ärendet har dock inte framgått att Leif Holländer allvarligt skulle ha försummat att fullgöra sina tjänsteåligganden, skriver Hfd i sitt avgörande.
– Beslutet var väntat men det kom tidigare än jag trott, säger Holländer.
I går meddelade han landskapet att han planerar att komma tillbaka till jobbet.
Läs mer i papperstidningen.

TANJA LÖNNQVIST