DELA

Holländer avskedas för andra gången

Landskapets interna revisor Leif Holländer sägs upp från och med den 31 augusti. Det är andra gången han sägs upp från samma tjänst.
Det handlar om brott mot tjänsteplikt, brott mot offentlighetsbestämmelserna och försummelse att följa de bestämmelser som gäller för arbetsledning.
Det har blåst kring Leif Holländer sedan 2007 när han avstängdes från sin tjänst i en månad. I april 2009 sades han upp från sin tjänst, men överklagade och var tillbaka ett år senare. Under 2011 var Leif Holländer på tapeten igen efter att på eget bevåg gjort en så kallad jävsskiss, ett dokument över Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) förvaltningschefs Peter Rasks agerande i samband med lönesättningen för Rasks fru för ett sommarvikariat. Jävsskissen, skickades sedan till Rasks motparter i ärendet, trots att dokumentet inte var offentligt och trots att det inte var en fullständig rapport. Jävsskissen var osaklig och Holländer hade gjort egna tolkningar av ordalydelsen i den korrespondens som användes i ärendet, konstaterar landskapets tjänstedelegation som fattade beslutet att Holländer skulle sägas upp.
Rask borde också ha fått bemöta de ställningstaganden som fanns i jävsskissen, nu fick Holländer stå oemotsagd.
– En granskningsrapport ska vara saklig och neutral utan att beskylla, skriver tjänstedelegationen.


Klandervärt
Att den icke-offentliga jävsskissen sedan kunde användas av en part i en konflikt strider mot de mest grundläggande etiska reglerna för revisorer slår tjänstedelegationen fast.
– Agerandet var klandervärt, oberoende om Holländers bedömning i jävsfrågan var korrekt eller inte.
Holländer har inte heller visat insikt om bristerna i sin tjänsteutövning och inte heller en vilja till förändring.
Man anser också att agerandet har skadat förtroendet för revisionsbyrån. Därutöver har landskapet varit tvungna att anlita en utomstående revisor för ÅHS eftersom Holländer inte kunnat komma i fråga för den uppgiften efter sitt agerande mot Rask. Genom detta har landskapet fått extra kostnader för avlönande av den utomstående revisorn.


Anklagelser i skrift
I tjänstedelegationens beslut finns också som bilagor korrespondens till bland annat lantrådet Camilla Gunell (S) där Holländer påstår, insinuerar och anklagar om partiskhet. Holländer anklagar också en tjänsteman för censur i samband med att ett namn togs bort från revisionsbyråns hemsida. Landskapsrevisorerna anklagas för partiskhet och oegentligheter.
Dessutom uppträder Holländer olämpligt mot sin chef, ledande revisorn Magnus Lundberg, som lämnat in förslaget att Holländer ska sägas upp.
Tjänstedelegationen anser att Holländers språkbruk och inställning mot personer som han ska granska eller samarbeta med är direkt olämpligt.
Holländers slutar sin tjänst den 31 augusti när uppsägningstiden går ut.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax