DELA

Höjt högkostnadsskydd föreslås inför nästa år

En grov kalkyl visat att ÅHS kan få in upp till en halv miljon euro genom att höja högkostnadsskyddet för patienter nästa år.
Den största höjningen skulle drabba pensionärer över 65 år.
ÅHS-styrelsen tar ställning till förslaget till avgiftsstadga för 2009 vid mötet i morgon fredag. De förslag som redovisas i artikeln har getts av en arbetsgrupp som jobbat med frågan.
De föreslagna höjningarna av högkostnadsskyddet väntas – mycket grovt räknat – ge inkomster på 300.000-500.000 euro per år. En del av förslagen förutsätter att landskapslagen om ÅHS-avgifter ändras, något som eventuellt kan leda till höjningar först 2010. Så är det till exempel med högkostnadsskyddet.

Också sjukpensionärer
Så här lyder förslaget:
Högkostnadsskyddet för patienter under 18 år höjs från 125 till 130 euro per år. För 65 år fyllda patienter föreslås en höjning från 125 till 180 euro. Högkostnadsskyddet föreslås också gälla heltidssjukpensionärer samt personer som beviljats rehabiliteringsstöd på heltid. Högkostnadsskyddet för 19-65-åringar föreslås höjas från 300 till 350 euro.
Långvårdsavgiften föreslås fastställas på samma sätt som i kommunerna, det vill säga 82 procent i stället för 80 procent av den avgiftsgrundande inkomsten. I de fall där den hemmaboende makan/maken har lägre inkomster än den som vårdas på institution föreslås avgiftsprocenten höjas från 40 till 41. Den lägsta taxan höjs från 80 till 90 euro per månad.
Enligt förslaget ska lagen ändras så att högkostnadsskyddet får vara högst 250, 350 och 500 euro per år i de olika patientgrupperna.

Tandvård i narkos
Följande nya avgifter föreslås: Tandvård i narkos (80 euro) samt audiogram hos hörselvårdsassistent utan föregående läkarbesök, preoperativ bedömning hos vårdpersonal och besök hos dietist 6 euro per gång.
Avvikande från arbetsgruppens förslag föreslås att besök på livsstilsmottagningen ska vara avgiftsfria eftersom det handlar om förebyggande verksamhet. Ledningsgruppen var enig om detta, med undantag av ekonomichefen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax