DELA

Höjning av samfundsskatten aktuell

Landskapsregeringen har lagt fram ett förslag till höjning av den kommunala delen av samfundsskatten. Nu får lagtinget förslaget på sitt bord.
De åländska kommunerna riskerar att förlora stort om landskapet inte anpassar skattesatsen efter en lagändring i riket.
Mariehamns stad beräknar att en uteblivning höjning på Åland kan ge ett inkomstfall på 2-3 miljoner euro bara för Mariehamns del.
Landskapsregeringen föreslår nu att skattesatsen för samfund vid kommunalbeskattningen temporärt höjs från 5,7 till 8,3 procent. Avsikten är att stöda kommunerna – det handlar om en kompensation för det besvärliga ekonomiska läget.
– Höjningen innebär att den totala skatten för företag blir 26 procent igen, berättar lagberedare Diana Mörn.
Höjningen skulle gälla åren 2009-2011.
Det har diskuterats om justeringen är lagstridig då den innebär en retroaktiv höjning för samfunden för 2009.
– Enligt de utredningar som gjorts här är den inte det, säger Diana Mörn. (ak)