DELA

Höjer rösten om brott mot tystnadsplikten

Väldigt allvarligt.
Så kommenterar förtroenderådets ordförande Leif Jansson färska uppgifter om att socialvårdens klienter har fått höra sina egna ärenden diskuteras i butiken av socialnämndsledamöter.
I slutet av januari skrev förtroenderådet, som tillsätts av landskapsregeringen för två år i sänder och vars uppgift är att bevaka patienters och klienters rättigheter, ett brev till stadsstyrelsen i Mariehamn och kommunstyrelserna i alla åländska kommuner gällande tystnadsplikten i socialnämnderna.
I brevet riktas en skarp uppmaning till kommunstyrelserna att inskärpa hos socialnämndernas medlemmar att de har tystnadsplikt och vad brott mot tystnadsplikten innebär.


I butiken
Det har flera gånger på sistone kommit till förtroenderådets kännedom att socialnämndernas klienter på allmänna platser, till och med i butiken, har hört enskilda socialnämndsledamöter öppet diskutera klienternas kontakter med socialnämnderna.
Klienter som hört sådana diskussioner har upplevt det som mycket obehagligt, men har känt sig så utsatta att de inte vågat ta upp saken med socialkansliet utan i stället vänt sig till landskapets patient- och klientombudsman Marina Karlsson.
– Det här är väldigt allvarligt, konstaterar förtroenderådets ordförande Leif Jansson.
Förtroenderådet understryker att ett sådant beteende från socialnämndsledamöter är helt förkastligt och också olagligt.
– Vi anser att kommunstyrelserna måste upplysa socialnämnderna om vad tystnadsplikten betyder. Tystnadsplikten gäller inte bara nuvarande socialnämndsmedlemmar utan också de som har slutat, påminner han om.


Inte ovanligt
Han menar att det inte är ovanligt med brott mot tystnadsplikten.
– Ännu värre slår det förstås eftersom det åländska samhället är så litet.
Enligt hans uppfattning förekommer det här inte bara i enstaka kommuner, något som får honom att undra över om nämndledamöterna kanske inte är medvetna om tystnadsplikten. I så fall ankommer det på kommunstyrelserna att utbilda socialnämndsledamöterna.
– Vi har också föreslagit förbättringar för klienterna på så sätt att deras namn inte avslöjas för socialnämndsledamöterna utan att enskilda ärenden går direkt till en tjänsteman. Jag vet att klienternas namn skyddas på det här sättet i en del kommuner.


Två för många
Marina Karlsson berättar att hon under den senaste tiden har fått två konkreta klagomål om socialnämndsledamtöer som brutit mot tystnadsplikten.
– Det är två för många.
Hon berättar att hon, ända sedan hon tillträdde posten som klient- och patientombudsma, har mött klienters oro för att nämnderna ska bryta mot tystnadsplikten.
– Nu när de här ärendena kom agerade vi direkt.
I den årsberättelse hon just nu är i färd med att skriva kommer det att framgå vilka kommuner som har fått ta emot olika slag av klagomål – också mot brott mot tystnadsplikten.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax