DELA

Höjda elpriser utan stöd till kabel

Kostnaden för en likströmskabel till riket är 125 miljoner euro. Kraftnät Åland söker nu 40-procentigt investeringsbidrag från landskapet.
I dag tillförs Ålands elenergi till största delen från Sverige. För att möta det framtida reserveffektbehovet bör en likströmskabel till riket byggas, anser Kraftnät Åland. Förbindelsen ska vara dubbelriktad, från Nådendal till Jomala Ytterby, och effekten den samma åt båda håll.
Satsningen kommer att påverka stamnätkostnaden och elpriset för de åländska konsumenterna. Beviljas det 40-procentiga investeringsstödet handlar det om 13 euro per MWh under en 25 års period. Utan stödet är motsvarande siffra 22 euro.

Finns behov
Kraftnät Åland har utrett reserveffektbehovet fram till 2030. Analysen visar att det redan 2009/2010 efter ett avbrott kan bli svårt att återstarta nätet vid ogynnsamma förhållanden. Den nya kabeln skulle dels fungera som backup vid avbrott på förbindelsen från Sverige, dels som spänningsstabilisator i det åländska samhället.
– Förbindelsen ger även i kombination med ”Sverigekabeln” möjligheter till överföring av elenergi i båda riktningarna mellan Sverige och Finland. Detta har både Fingrid Oy och Svenska Kraftnät visat intresse för, står det i ansökan.
Enligt Kraftnäts planer ska förbindelsen kunna tas i bruk i slutat av 2012. Bottenundersökningar påbörjas under hösten.

ANNIKA KULLMAN