DELA

Höjd Mise-avgift föreslås

Grundavgiften föreslås höjas med 7 euro till 150 euro nästa år.
– Om man lyssnar på opinionen är det ingen bra tid att höja avgiften, men vi måste göra det för att täcka tidigare års underskott, säger Mises ordförande Jan Lindgrén.
De hushåll som har åttafackssystem föreslås fortsättningsvis få en rabatt på 35 euro på grundavgiften.
En annan nyhet inför nästa år är förslaget att de hushåll och fritidshusägare som väljer att föra sitt brännbara restavfall till en återvinningsstation får betala enligt hur många personer som bor i hushållet.
– Det handlar om en mycket liten grupp hushåll. Först 2011 är det meningen att alla hushålls grundavgifter ska differentieras, berättar Jan Lindgrén.
Det betyder att grundavgiften stiger för en del hushåll samtidigt som den sjunker för andra – kommunförbundet måste få in samma totalintäkter.


Hoppas på Proans
En möjlighet som Jan Lindgrén ser är att konkurrensutsätta fler delar av verksamheten. Han hoppas också på att producentansvaret äntligen kommer i gång.
– Vi räknar med att Proans ska komma i gång och att Mise den vägen får in pengar.
Avtalet, som administreras av landskapsregeringen, ska undertecknas inom kort och företagarna ska börja registrera sig.
Ytterligare en nyhet är att hushållen enligt förslaget nästa år får betala enligt volym (kubikmeter eller vikt) vid sidan av avgift per säck avfall som förs till en bemannad återvinningsstation. En kubikmeter löst brännbart avfall, till exempel, kostar enligt förslaget 10 euro i stället för 20 euro i dag. Avgiften per kubikmeter för samma avgiftsslag är 42 euro.
– Det här är en stor förändring som kommit till efter den debatt som förts.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax