DELA

Högtryck i den åländska skogen

Läget ser ljust ut för skogsbranschen på Åland. Förra året gav goda vinster, och nu vill man öka avverkningen.
Ålands skogsägarförbund redovisar en vinst för förra året på över 100.000 euro. Dotterbolaget AB Skogen går också bra, med en vinst på runt 130.000 euro. Efterfrågan på skogsprodukter är enligt skogsägarförbundet tillfredsställande. Även för år 2011 ser läget bra ut. Skogsägarförbundet köper 60-65 procent av den åländska skogsråvaran. Resterande andel köps av Carl Rundberg AB. Marknaden för skogsförsäljning på Åland är uppdelad mellan dessa två aktörer.


Skogspriserna känsliga
Många omständigheter påverkar den åländska skogsbranschens resultat. Liksom jordbruket säljer man numera sina varor på en internationell marknad. Det innebär att händelser som inte verkar ha någon inverkan på skogsägarnas inkomster i högsta grad spelar en roll.
Omvälvningarna i norra Afrika påverkar virkesexporten dit. Den ryska statens agerande kring virkestullarna är svårt att förutsäga från år till år. Transportkostnaderna längs med hela kedjan varierar, och är särskilt viktiga för det exporterande åländska skogsbruket.


Politik blir till pengar
Inte mindre viktigt är politiken. År 2010 kunde skogsägarna räkna med en skattereduktion på 50 procent för sina vinster. I år ligger reduktionen på 25 procent. Dessa reduktioner beslutar riket om. Den finländska skogsindustrin är beroende av importerat virke för att fylla upp sin kapacitet, trots att många massabruk i riket fått läggas ned. För att minska effekterna av de ryska virkestullarna beslutade staten om skattereduktionerna.
Läs mer i torsdagens Nya Åland

Erik Hallstensson

erik.hallstensson@nyan.ax