DELA

Högstadieflickor vaccineras mot livmoderhalscancer

Nu inleds vaccinationskampanjen mot HPV-virus.
Alla åländska flickor i årskurs nio kan, om de vill, låta vaccineras sig med ett vaccin som skyddar både mot sjukdomen kondylom och mot livmoderhalscancer.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har efter en utredning kommit fram till att det ger ”betydande hälsofördelar” att införa HPV-vaccinering, alltså vaccinering mot Humana papillomvirus, i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor i åldern 11-12 år. Tanken är således att alla flickor i Finland kommer att vaccineras mot dessa virus, men tidigast med start från hösten 2012 eller 2013.
Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, startar dock med vaccinering redan i höst och man väljer att rikta in sig på de flickor som går sista året i grundskolan. De 50.000 euro som behövs för att ge alla flickor i årskurs nio sina tre doser finns i budgeten för 2011.

Som svenska staten
Inom ÅHS har man valt att använda sig av vaccinet Gardasil. Det är samma märke som svenska staten, efter en överklagningsrunda, beslutat sig för att använda då man inleder det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige i oktober.
Gardasil ger även skydd mot könsjukdomen kondylom, som visar sig som vårtor på könsorganet. Fallen av kondylom ökar på Åland.

Läs mer om vaccinationsplanerna i dagens pappersversion av Nya Åland!

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax