DELA

Högsta domstolen: Javisst, minister!

Under förutsättning att inte presidenten säger nej blir titeln landskapsregeringsledamot snart historisk.
Högsta domstolen har gett grönt ljus för lagförslaget om att landskapsregeringen i framtiden skall bestå av ministrar.
Då landskapsstyrelsen för några år sedan bytte namn till landskapsregering krävdes en ändring i texten i självstyrelselagen. I samband med den ändringen slogs det fast att ledamöterna i landskapsregeringen skulle heta just det och ingenting annat. I riket ville man nämligen inte att det skulle börja pratas om några ministrar.
I fjol tog Frisinnad Samverkan upp tituleringen för behandling i lagtinget.

Juridiskt korrekt
FS ansåg att det inte fanns formella hinder för en landskapslag som utnämnde ledamöterna till ministrar.
Åsikten ledde till först en lagmotion och senare till ett lagförslag som så småningom nådde Ålandsdelegationens bord. Där blev det omröstning kring hur självstyrelselagen egentligen skall tolkas.
Majoriteten av delegationens medlemmar ansåg att förslaget till ny landskapslag var juridiskt korrekt men formalia krävde att Högsta domstolen ännu skulle säga sitt.

Bli ministrar
Nu har Högsta domstolen behandlat lagfrågan och kommit fram till samma sak som FS, lagtinget och Ålandsdelegationens majoritet, det vill säga att lagen är i sin ordning.
Nu skall president Tarja Halonen ännu ta ställning till lagförslaget. Protesterar hon inte kommer landskapsledamöterna formellt sett snart att bli ministrar.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN