DELA

Högre Leader-bidrag i riket för föreningsbygge

– Här gör vi bara skillnad på om det är en förening eller företag som söker bidrag. Spontant svarar jag att till exempel jaktvårdsförening kunde få 50 procent i bidrag för att bygga slakthus.
Det säger Åsa Blomstedt, Leaderrådgivare i Vasa.
Det var i lagtinget förra veckan som Leader och storleken på Leaderbidragen väckte debatt, efter en enkel fråga av ledamot Carina Aaltonen (S).
Näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) svarade att det, i enlighet med det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammet, inte ges högre än 20 procent i Leader-bidrag på landsbygden för en investering som resulterar i en fast anläggning. Han tillade att olika regioner har olika bidragsgränser, men just gällande fasta anläggningar är det samma maxgräns som gäller i riket.


Skilt för företag
Uppmärksamma Nyan-läsare har dock noterat att projekt bland annat i Österbotten beviljats bidrag på uppemot 50 procent även för byggnationer, vilket bekräftas av Leaderrådgivare Åsa Blomstedt i Vasa.
– När det gäller en vanlig ideell, registrerad förening så kan maximalt 50 procent ges i stöd. Av stödsumman kommer 45 procent från EU, 35 procent från staten och 20 procent är kommunal finansiering. Företag däremot kan få max 20 procent i investeringsstöd hos oss, berättar hon för Nya Åland.
Bland de ansökningar som debatterats på Åland finns en jaktvårdsförening som ansöker om bidrag för ett slakthus. Hur skulle ni behandla en sådan ansökan?
– Spontant skulle jag placera det i kategorin allmännyttigt investeringsprojekt, där föreningar kan beviljas maximalt 50 procent i stöd för till exempel byggande, reparation eller utvidgning av en byggnad, säger Åsa Blomstedt.


Sedan 90-talet
På Åland har Leader-programmet nyligen kommit i gång på allvar, medan man i Österbotten har varit med i projektet sedan mitten av 1990-talet och således i flera programperioder.
– I Österbotten är intresset för Leader relativt stort. Till dags dato är det ungefär 135 projekt som ansökt och runt 80 som beviljats stöd. Intresset är större bland föreningar än bland företag, säger Åsa Blomstedt.
Stimulerar Leader till flera och nya projekt, eller är det redan planerade projekt som söker bidrag?
– Jag vill vara positiv och tror att det stimulerar till nya. Samtidigt ger Leader redan planerade projekt en möjlighet att genomföras snabbare och kanske i större omfattning än planerat, säger Åsa Blomstedt, som påpekar att hela idén med Leader är att initiativ och idéer ska komma från gräsrotsnivå.
– De ska komma till oss och säga: Det här vill vi göra!


Tre rådgivare
Leader i Österbotten administreras av Aktion Österbotten, som är en landsbygdsutvecklingsorganisation för de svenskspråkiga delarna av Österbotten.
I regionen finns tre Leaderrådgivare, en i Pedersöre, en i Vasa och en i Närpes, samt en koordinator och en internationell koordinator. I Österbotten deltar man nämligen även i internationella program.
Har du något råd att ge till ålänningarna, som är nybörjare i Leader-sammanhang?
– Det tar ju lite tid att komma igång och pappersbyråkratin kan kännas lite avskräckande. Men samtidigt ska man väl behöva kämpa lite om man kan få bidrag på 50 procent, säger Åsa Blomstedt.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax