DELA

Högre elpriser väntar 2008

Den långa regnperioden i Norge i fjol höstas ledde till låga elpriser. Det gynnade Ålands vindkrafts ab som köper el på elbörsen Nord Pool till de priser som gäller från timme till timme.
Ålands elandelslag och Mariehamns stads elverk köper el för ett år åt gången och betalade ett högre medelpris.
Ålands vindkrafts ab:s vd Erling Gustafsson har gjort en prisjämförelse för hela senaste år – från november i fjol till och med oktober i år – där han konstaterar att Ålands vindkraft ab:s elpris i medeltal låg drygt 14 euro lägre per megawattimme än Ålands elandelslags pris och drygt 12 euro längre än stadens elverks pris.
– Jag har gjort jämförelsen utgående från de siffror som elandelslaget och elverket presenterat på sina hemsidor, berättar han.
Jämförelsens resultat framgår i tabellen här invid. Men Erling Gustafsson är noga med att påpeka att priserna inte ser ut som i tabellen hela tiden. Elpriset på Nord Pool har varit lågt under året som gått, och det har en naturlig förklaring.
– I höstas regnade det så länge och intensivt i Norge och Sverige att det producerades så mycket vattenkraft att elpriset pressades ner.


Priserna stiger
En annan förklaring är att tilldelningen av utsläppsrätter varit så frikostig att ingen som producerat el med fossilt bränsle har behövt betala just något för dem. Därför har den kol- och oljeproducerade energin varit relativt billig att producera.
Femårsperioden tar slut i slutet av 2008 när nästa period börjar, och då kan man vänta högre elpriser eftersom det blir dyrare att producera el med fossila bränslen.
– Priset har redan börjat stiga. I januari ligger säkert elpriset över 50 euro per megawattimme.
All el köps upp på Nord Pool. rum för prisförhandlingar finns inte – priset beror enbart på när man väljer att köpa om man gör som elandelslaget och stadens elverk och köper för ett helt år framåt till ett fast pris.


Båtskären
Han konstaterar att ett elpris på 40-50 euro per megawattimme inte är högt i dag. Priset måste enligt honom ligga på en sådan nivå att någon på affärsmässiga grunder kan bygga kraftverk.
– För vanliga vindkraftverk som inte är väldigt bra placerade behövs ett elpris på cirka 60 euro per megawattimme. För Båtskärskraftverken, där förhållandena är extremt bra, klarar vi oss med ett lägre pris.
Nord Pools medelpris i oktober var 37,9 euro per megawattimme.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax