DELA

Högnivåmöten för lantrådet i Bryssel

Under tisdagen hade lantrådet Viveka Eriksson i Bryssel möten med EU-ambassadör Jan Store, vice EU-ambassadör Marja Rislakki, samt europaparlamentarikerna Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki och Gunnar Hökmark.
Det berättas i ett pressmeddelande från landskapsregeringen.
Pressmeddelandet fortsätter:
Syftet med resan är att skapa viktiga kontakter till EU-institutionerna och därmed, i avsaknad av en egen parlamentsplats, öka det åländska inflytandet på EU-nivå. Under dagen diskuterade lantrådet med europaparlamentarikerna om en rad viktiga frågor för Åland.
– Det är viktigt att vi kan etablera ett konstruktivt samarbete. Det finns många aktuella frågor där vi kan ha ett bra utbyte, säger lantrådet Viveka Eriksson.
Förutom att lyfta fram vikten av en åländsk europaparlamentsplats lyfte lantrådet också andra prioriterade frågor, såsom sjöfartsfrågor och miljöfrågor.
– Åland kan vara en förebild och bidra till en bättre och mer hållbar utveckling och en grön närmiljö. Särskilt när det gäller grön energi så kan den åländska vindkraften bidra med att uppnå Finlands klimatmål, säger lantrådet Viveka Eriksson.
Nämnas kan också att då lantrådet Viveka Eriksson och EU-enhetschefen Andreas Dahlén steg in till Finlands representation i Bryssel hade representationen uppmärksammat detta besök med en stor vajande åländsk flagga.