DELA

Höginkomsttagare får högre skatt

Skatten skärps för höginkomsttagare. Vid årsskiftet införs en ny inkomstklass för dem som tjänar mer än 100.000 euro om året.
Den nya inkomstklassen innebär en höjning med två procentenheter på den högsta marginalskatteprocenten jämfört med 2012 års skatteskala. Om inkomsterna är till exempel 130.000 euro betalar löntagaren i genomsnitt 415 euro mera i skatt. Den nya inkomstklassen planeras att bli kvar även åren 2014 och 2015. I dag hamnar runt 50.000 finländare i den nya inkomstkategorin.
Flera andra skatteändringar träder i kraft vid årsskiftet. Arvsbeskattningen får en ny nivå för arvsandelar som går över en miljon euro. Beskattningen för den undre kategorin är 19 procent och för den högre 35 procent.
Maximibeloppet för arbetsinkomstavdraget höjs från 945 euro till 970 euro och avdragets inflödesskattesats höjs från 7,1 procent till 7,3 procent. Den föreslagna ändringen höjer de disponibla inkomsterna med ca 25 euro om året, det vill säga två euro i månaden för dem vilkas arbetsinkomster är mellan 20.000 och 80.000 euro om året.
Maximibeloppet för grundavdraget i kommunalbeskattningen höjs från 2.850 euro till 2.880 euro. Höjningen av grundavdraget lättar på beskattningen av låginkomsttagare med knappt åtta euro om året. (ck)