DELA

Höga halter av giftalg i Delet

Nu pågår arbetet för fullt med att samla in algprover och analysera dem i ÅMHM:s laboratorium i Jomala.
I Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM:s labb sitter Annica Brink och tittar på innehållet i vattenprover i mikroskop.
Hon har hittat både giftiga alger och alger som kan vara giftiga i tre vattenprover som togs i Delet norr om Enklinge förra veckan.
– Vi hittade Nodularia spumigena, som alltid är giftig i Östersjön, i höga halter i vattenproverna. Vi hittade också Anabaena som kan vara giftig.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax