DELA

Hjälpinsatser till flygbolag

EU-länderna får bevilja omedelbart stöd i form av lån och garantier till de flygbolag som drabbats av vulkanutbrottet på Island.
Sådana lån och garantier kommer inte att betraktas som statligt stöd, meddelar EU-kommissionen.
Askan från den isländska vulkanen Eyjafjallajökull som stoppade den europeiska flygbranschen har kostat de drabbade flera miljarder euro.
Förra veckan presenterade transportansvarige EU-kommissionären Siim Kallas ett förslag på både kortsiktiga insatser som ska hjälpa flygindustrin ur krisen, men också mer långsiktiga strukturella åtgärder som ska förhindra att en liknande situation inte uppstår igen.

Statligt stöd
EU-länderna får bevilja stöd i form av lån och garantier till de drabbade flygbolagen. Statligt stöd går också an men då måste stödreglerna tillämpas lika överallt så att att inget företag behandlas orättvist.
Likaså poängterar kommissionen att EU-reglerna för passagerarrättigheter måste tillämpas. Till följd av vulkanutbrottet drogs över 100.000 flyg in och mer än 10 miljoner flygpassagerare strandsattes. Kommissionen kommer i samarbete med de nationella myndigheterna att se till att alla flygbolag tillämpar samma regler, så att passagerarna behandlas lika och konkurrensen inte snedvrids.
Dessutom diskuteras förverkligandet av ett gemensamt europeiskt luftrum. Kommissionen vill genomföra delar av projektet redan 2010 istället för 2012. För att kunna hantera framtida stora trafikstörningar föreslås också en bättre samordning mellan olika transportmedel. Om ett transportmedel slås ut ska andra transportvägar snabbt kunna erbjudas.
Kommissionen uppmanar dessutom EU-länderna att se över de internationella rutinerna vid vulkanutbrott.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax