DELA

Hitta din EU-kandidat i Nyans test

Valet till EU-parlamentet närmar sig med stormsteg.
Vill du veta vilka av de finländska kandidaterna som delar dina åsikter – och vilka som inte gör det – kan du göra kandidattestet här på Nyans hemsida.
Bakom kandidattestet som lanseras i dag ligger tidningarna Nya Åland, Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Österbottens Tidning, Västra Nyland, Borgåbladet, Åbo Underrättelser, Syd-Österbotten och Östra Nyland.
Du hittar testet här på Nyans hemsida, till höger om nyheterna, just ovanför ENYAN.
Frågorna i kandidattestet har utarbetats av redaktionerna och granskats av professorn i statskunskap Göran Djupsund.
Borde minoriteter och självstyrande områden som Åland bör garanteras representation i Europaparlamentet? Behöver EU fler invandrare? Borde EU fördela flyktingströmmen på ett annat sätt? Utsläppskraven och NSA:s övervakning är också aktuella frågor. Ekonomin har varit det största samtalsämnet under de senaste åren, och i kandidattestet får man ta ställning till euron, åtstramningspolitiken och frihandelsavtalet med USA.
Situationen i Ukraina har också skapat frågor om unionens försvar och sanktionerna mot Ryssland.


Rangordnas
Svarsalternativen följer en femgradig skala från ”helt av annan åsikt” till ”helt av samma åsikt”. När du är klar får du en lista där kandidaterna rangordnas efter hur väl deras åsikter i de olika frågorna stämmer in med dina. Du kan även klicka dig vidare för att läsa deras motiveringar samt få info om ålder, bostadsort och intressen.
Över hälften av riksdagspartiernas EU-valskandidater har valt att fylla i, och med finns också kandidater från mindre partier utanför riksdagen. Det kan användas på både svenska och finska, och kandidaterna har också fått välja att fylla i sina öppna svar på antingen svenska eller finska.
EU-valet hålls den 25 maj.
I papperstidningen hittar du en lista på Finlands alla kandidater. (ak)