DELA

Hit gick de omstridda investeringsstöden

Nästan 4 miljoner euro betalades ut till lantbruket inom LBU-programmet och över 1,5 miljoner euro från landskapets eget investeringsstöd.
Mjölk, frukt och grönsaker är de största inriktningarna.
Men nu blir det inte mer pengar i år om landskapsregeringens majoritet får bestämma.
Som Nya Åland berättade i går var det här frågan som spräckte landsskapsregeringen. Centerledamöterna ville ha 500.000 euro för investeringar inom jordbruket i tilläggsbudgeten, men blev nerröstad av den liberala majoriteten. Nu återstår att se vad som händer när lagtinget klubbar tilläggsbudgeten.
Nya Åland har tittat på hur pengarna använts hittills.

Delfinansierat
Totalt 3.913.908 euro har gått till investeringsstöd till lantbruket inom landsbygdsutvecklingsprogrammet. 40 procent av stödet delfinansierat av EU och 60 procent står landskapet för.
Investeringsstöd har beviljats för satsningar inom de flesta produktionsinriktningarna. Nästan 40 procent av pengarna har gått till mjölkproduktionen och 30 procent av pengarna har gått till frukt- och grönsaksproduktionen.
Dessa två sektorer är omsättningsmässigt de två viktigaste produktionsinriktningarna inom det åländska lantbruket berättar jordbruksbyråns byråchef Sölve Högman.

Nationella stöd
Dessutom har landskapet under perioden 2007-2010 beviljat totalt nationella investeringsstöd till ett värde av nästan 1.676.187 euro. Av dessa medel har nästan 45 procent gått till frukt- och grönsaksodlingen och cirka 20 procent till investeringar inom nötköttuppfödningen.
Hela listan i papperstidningen!

Nina Smeds