DELA

Historisk åtgärd för strängare straff för sexbrott

Historisk kan man kalla den hemställningsmotion som alla partier i lagtinget undertecknat.
Man vill att riksdagen skärper straffen för sexualbrott och tar in genusperspektivet i domslutet.
– Jag har varit med så länge att jag snart kan kallas för fast fornminne och har aldrig sett en så total samsyn mellan grupperna som i det här ärendet, sade lagtingets talman Roger Nordlund (C) under presskonferensen där lagtingets gruppledare presenterade sin motion om strängare straff för sexualbrott.
I en gemensam hemställningsmotion, det vill säga ett förslag om åtgärder, till riksdagen lägger partierna i lagtinget fram en önskan om att man ska se över lagstiftningen gällande brott som våldtäkter och andra sexualbrott. Åland har inte egen behörighet på området, men kan ta ställning.


Idé under promenad
– Den här typen av brottslighet verkar öka. Det var Nabbenincidenten i december som blev den utlösande faktorn. Vi vill ha ett samhälle där både kvinnor och män kan levas, sade Nordlund som var initiativtagare till motionen.
Det var under en promenad som talmannen gick från tanke till handling. Han ringde genast upp andra vicetalman Gun-Mari Lindholm (Ob) som också ansåg att en allpartimotion var en bra idé. Även första vicetalman Gunnar Jansson (Lib) kontaktades och sedan var det bara att få med de återstående partierna. Nordlund lyfter också fram lagtingsdirektör Susanne Eriksson son engagerat arbetat fram förslaget.
Genom att kalla till presskonferens och göra underskriften till en manifestation vill partierna vara opinionsbildande.
– Vi politiker och ni i media har stor makt, sade talman Nordlund.
– Det är med glädje jag och mitt parti undertecknar detta. Detta är också ett moraliskt ställningstagande, sade Gunnar Jansson (Lib) när han undertecknade motionen.
Motionen ska nu behandlas av lagtinget i plenum.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds